แพ็คเกจทัวร์บาหลีดอทคอม | ท่องเที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลี ราคาพิเศษ

แพคเกจทัวร์บาหลี โลโก้
ทัวร์บาหลี โทร
 
 
 
 
 
 
 
     ขอบพระคุณที่ท่าน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการเว็บไซต์ของเราบนอินเทอร์เน็ต ที่ www.PackageTourBali.com (เว็บไซต์) เราให้ความสำคัญ และเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และตระหนักถึง ความสำคัญในความเป็นส่วนตัว เพราะเหตุนี้เราจึงต้องการให้ท่านทราบว่า เราใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร
การเก็บและการใช้ข้อมูล
   โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านเป็นใครหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ให้เราทราบ เราจะเก็บข้อมูล ของท่านเฉพาะ ในกรณีที่ท่านยินยอม โดยจะมีการแสดงทางเลือก สำหรับท่านในการยินยอม ที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ การเริ่มเก็บข้อมูล อาจมาจากกรณีการลงทะเบียน เป็นสมาชิก เพื่อใช้บริการ ด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือการร้องขอ ของท่านในการสอบถามข้อมูล บริการที่ท่านสนใจ ซึ่งทางเรา จะใช้ข้อมูลที่ท่าน ให้มาเพื่อวัตถุประสงค ์ในการตอบกลับ ความต้องการของท่าน ที่ท่านได้ร้องขอมาเป็นหลัก เราอาจใช้ข้อมูลของท่านในการนำเสนอข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ หรือข่าวสารด้านบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งท่านสามารถ ที่จะเลือกรับ หรือไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้เสมอ
   ในบางกรณี เราอาจจัดทำแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการ และข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเรามากขึ้น เมื่อเราออกแบบสอบถาม เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ ว่าเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใดในขณะที่ เราทำการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับ Cookies
   เว็บไซต์อาจมีการใช้เทคโนโลยี Cookies เพื่อจุดประสงค ์ในการปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็ว และนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ดี ในการใช้เว็บไซต์ โดย Cookies คือ ส่วนของข้อความเล็ก ๆ ที่จะถูกเก็บ อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อให้เราทราบทุกครั้งที่ ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้แสดงผลเมื่อท่านได้รับ Cookies หรือท่านยังสามารถปฏิเสธ การรับ Cookies ได้ แต่โดยทั่วไป ในบางกรณ ีเว็บไซต์อาจไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านมีการปฏิเสธการรับ Cookies
การเก็บรวมรวมข้อมูลด้านสถิติ

   เว็บไซต์ของเราอาจมีการเก็บสถิต ิการเยี่ยมชม ในแต่ละหน้าเว็บไซต์ รวมถึง IP address และโดเมนเนม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม เชิงสถิติ สำหรับการปรับปรุงเว็บไซต ์และการวางแผนทางการตลาด โดยขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลโดยสรุป และไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัว หรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนตัว ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ในการที่จะระบ ุตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์แต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูล
   ในบางกรณี เราอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน กับองค์กร สายการบิน โรงแรม ธนาคาร หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อความจำเป็น ในการตอบสนองความต้องการ ของท่าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะเป็นกรณีที่ท่านได้ตกลง ที่จะซื้อบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของเราแล้ว และทางเราพิจารณา โดยเหตุผลแล้วว่าไม่ขัดกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดของระบบกฎหมาย ในประเทศนี้ เราจะไม่ทำการขาย ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีมีการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือ การร่วมทุนจากบุคคลที่สาม โดยหากมีกรณ ีดังกล่าวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยังคงไว้และยังคงถูกยึดปฏิบัติอยู่
การเชื่อมโยงข้อมูล
   เว็บไซด์ของเราอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ เราพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ที่มีมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ระดับเดียวกับเรา ในขณะเดียวกัน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหา หรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติ รวมถึงความน่าเชื่อถือของเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล สินค้า บริการ ของเว็บไซต์อื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ในความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ดังนั้นท่านจึงโปรดพิจารณา และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงข้อตกลงต่าง ๆ ก่อนที่ท่านจะใช้บริการ ซึ่งเหล่านี้ทางเราไม่มีอำนาจที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือควบคุมกับเว็บไซต์อื่น ๆ ทีมีได้
ความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต
   PackageTourBali.com ตระหนักอย่างยิ่งถึงความปลอดภัย ในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต โปรดมั่นใจว่า ทุกรายการชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิตของท่าน ผ่านเว็บไซต์จะถูกป้องกัน โดยข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตต่าง ๆ จะถูกเข้ารหัส ด้วยระบบการเข้ารหัสแบบ SSL ดังนั้นหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกส่งผ่านระหว่าง ธนาคารผู้ให้บริการกับเว็บไซต์ ของเราอย่างปลอดภัยที่สุด
การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ลบ ข้อมูลส่วนตัว

   PackageTourBali.com มีระบบที่ทำให้ท่านสามารถตรวจสอบ แก้ไข และลบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ ถ้าหากท่านต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลใด ๆ ของท่านสามารถติดต่อ อีเมลล์ info@PackageTourBali.com โทรศัพท์ 02 184 9129 หรือ ส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดมาที่

 
PackageTourBali.com
จ่าหน้าซองถึง “เว็บมาสเตอร์”
80/128  ถ.กรุงเทพกรีฑา  เขต/แขวงสะพานสูง  กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

   เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วบนโลกของอินเทอร์เน็ต PackageTourBali.com อาจมีการปรับปรุงเนื้อหา ที่ระบุ อยู่ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัว นี้เป็นระยะเพื่อความทันสมัย ทางเราแนะนำ ให้ท่านตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่เสมอ หากท่าน มีความกรุณาที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเราอยู่เป็นระยะ

 
 
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.com
เที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com
 
ข้อมูล แพคเกจทัวร์บาหลี ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวรบาหลี รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageTourBali.com
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageTourBali.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 184 9129   Fax: 02 184 9126   Email: info@packagetourbali.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2013 PackageTourBali.com